fbpx לאתר של Ready
מחשוב ענן
להזמין שרותי מחשוב להזמין שרותי מחשוב
ניהול מערכות מידע, אפיון מערכות מידע, ניהול IT, מנהלי מערכות מידע

ייעוץ אסטרטגי


סקר מערכות  |  פיתוח  |  התאוששות מאסון  |  אבטחת מידע  |  ייעוץ  |  תשתיות  |  מיקור חוץ

תכנון ועיצוב אסטרטגיית מחשוב כוללת לארגון

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים נוספים בנושא ייעוץ אסטרטגי.

ייעוץ מחשוביעוץ אסטרטגי מעניק להנהלה תכנון מושכל מבעוד מועד של מערכות המידע והטכנולוגיה, אשר מאפשר לארגון השגת יתרונות עסקיים בשוק תחרותי לצד שיפור השירות ללקוח, ייעול תהליכים ארגוניים והשגת חסכונות תפעוליים.

תהליך הייעוץ הינו נדבך חשוב בתכנון העסקי של כל ארגון. מטרתו להבטיח תאימות מלאה בין היעדים העסקיים והארגוניים לבין הטכנולוגית של הארגון.

תכנון ותחזוקה מושכלת של מערכות המחשוב והטכנולוגיה, יאפשר לארגון להשיג יתרונות עסקיים בשוק תחרותי לצד שיפור השירות ללקוח, ייעול תהליכים ארגוניים והשגת חסכונות תפעוליים.

במקביל, שיפור השירות וההדרכה למשתמש בארגון אף הם משמעותיים ביותר, על מנת לאפשר עבודה שוטפת, צמצום תקלות למינימום, מניעת תסכולים ובזבוז זמן עבודה יקר במהלך יום עבודה.

מה כוללים תכנון ועיצוב אסטרטגיית מחשוב

  • קביעת מדיניות מחשוב של הארגון הגדול
  • הגדרת החזון הטכנולוגי, אסטרטגיית מערכות מידע כוללת וארכיטקטורת מערכות מידע הנגזרת מאסטרטגיה זו
  • ארגון יחידת המחשב שכולל: התאמה של המבנה הארגוני, תקני כוח אדם, קביעת נהלים והגדרת תפקידים.
  • הגדרת תוכנית אב למחשוב ופרוט התוצרים ברמה הטכנולוגית – תוכנית אינטגרציה, פיתוח, ארכיטקטורה, תשתיות, הגדרת משאבים נדרשים על מנת לעמוד בתוכנית האב המוצעת
  • הגדרת תהליכים ליישום ומימוש
  • ברמה העסקית- עלויות ותשומות נדרשות. חישוב הוצאה שנתית והשוואה למקובל בארץ ובעולם. איתור אפשרויות לייעול תקציבי ולניתוח כדאיות ההשקעה ROI

שלבי ביצוע

תחילת התהליך יתבצע על ידי פגישה עם אנשי מפתח בארגון. בפגישות אלו נלמד על הארגון, התהליכים בארגון, ההתמודדויות השוטפות עם מערכות המחשוב הקיימות. כמו כן, נבחן את התקציב שעומד לטובת נושא המחשוב בארגון.

נערוך בדיקה יסודית ומקיפה של תשתיות ומערכות המחשוב הקיימות. איש מחשוב מחברת אדום יבצע מהלך מיפוי כולל של השרתים ותחנות עבודה. כמו כן, נבצע ניתור ביצועי שרתים ועומסי מידע. בנוסף נבחן את נושא אבטחת המידע ואיכות הגיבויים .

בתום שלבי החקר, נצליב מידע שייאסף וננתח בעיות במצב הקיים. בנוסף, נרכז דרישות וצרכי מחשוב נוספים של הארגון.

בסיום נרכז פתרונות ונמליץ על דרך פעולה לטיפול בבעיות שזוהו מחד, ולמתן מענה הולם לצרכי הארגון מאידך. כמו כן, נבצע הערכה תקציבית ליישום תוכנית פעולה מומלצת, ונמליץ על מועדי יישום בהתאם לתקציב שעומד לרשות הנושא .

כבעל עסק, איזה תועלות תקבל מתוכנית זו?

  • זיהוי וניתוח בעיות מחשוב בארגון
  • זיהוי צרכים נוספים באם קיימים
  • תוכנית פעולה מקיפה אשר תכלול ריכוז פתרונות, סדרי עדיפויות, אופק זמן, אבני דרך ותקציב נדרש.
  • תוכנית זו תהווה כיוון טכנולוגי לארגון ותאפשר להנהלה לחזות ולתכנן השקעות כספיות ולאזן אותן בין כל מרכיבי המחשוב על פי סדרי עדיפויות שהוגדרו
שירותי מחשוב לעסקים
תמיכת מחשבים לחברות
תחזוקת מחשבים
תמיכת מחשבים בהשתלטות מרחוק
תמיכת מחשבים - בהשתלטות מרחוק