fbpx לאתר של Ready
מחשוב ענן
להזמין שרותי מחשוב להזמין שרותי מחשוב
ניהול מערכות מידע

אבטחת מידע


סקר מערכות  |  פיתוח  |  התאוששות מאסון  |  אבטחת מידע  |  ייעוץ  |  תשתיות  |  מיקור חוץ

הובלת התהליך, תכנון ויישום אבטחת המידע במערכות המחשוב – לישון בשקט בלילה.

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים נוספים בנושא אבטחת מידע.

אבטחת מידעככל שהתלות שלנו במערך המחשוב בחברה  גוברת, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך גם גדלים האיומים על הנכסים הדיגיטליים של העסק.

“אדום” לקחה על עצמה להביא עד אליך את הפתרונות הטובים בעולם בתחום אבטחת המידע, על מנת לאפשר לך לישון טוב בלילה, בידיעה שמערכות המידע שלך מוגנות מפני כל איום או תרחיש. “אדום” נמצאת תמיד שלושה צעדים קדימה במטרה ליצור מעטפת הגנה בלתי חדירה המורכבת משכבות אבטחה שונות.

 • ליווי בהגדרת מדיניות אבטחת המידע
 • ליווי בהגדרת נהלים
 • בחירת תשתיות אבטחה
 • סקרי אבטחת מידע
 • מבדקי חדירה
 • נהלים ומדיניות
 • הקמת מערכי אבטחה וקישור
 • אמצעי אבטחה ביומטריים
 • הצפנה
 • גיבויים שחזורים
 • בדיקת תוכן
 • סינוני גלישה
 • אנטי וירוס
 • Anti Spyware

הגדרת מדיניות אבטחת מידע.

מטרת המדיניות להתוות ולהגדיר מדיניות אבטחת מידע שתנחה את הארגון בהנחלת הנחיות אבטחת מידע בארגון. מדיניות אבטחת מידע מגדירה דרישות כלליות לנושא ניהול אבטחת מידע בארגון, דרישות כלליות ליישום בקרות אבטחת מידע וכן אופן טיפול בנושאים הדורשים תשומת לב מיוחדת. כמו כן, מדיניות אבטחת מידע עוסקת בנושאים כגון:שימוש במידע ושמירתו, שמירת חיסיון המידע, שימוש בתוכנות ורכיבי תוכנה ועוד.

כתיבת נהלי החברה בנושא אבטחת מידע.

נהלי אבטחת מידע מתמקדים בנושאים כגון: ניהול הרשאות עובדים בחברה, סיווג וטיפול במסמכים, אבטחת מדיה נתיקה, אבטחת מחשבים נישאים ומכשירים ניידים, הגנה בפני וירוסים, שימוש מאובטח באינטרנט וכד’. כאמור כל נהלי אבטחת המידע יהיו כפופים למדיניות שהוגדרה בתהליך הקודם.

תכנון, יישום ובקרה של פתרונות אבטחת מידע.

“אדום” עושה זאת מתוך תפיסה מערכתית כוללת וראיה תשתיתית. אדום אינה מייצגת אף יצרן ואינה מצויה בקשרי אינטרסים כאלה ואחרים עם יצרן או משווק של מערכות אבטחת מידע, דבר המאפשר לנו מתן ייעוץ אובייקטיבי, נטול פניות, המונחה ע”י האינטרסים של הלקוח בלבד.

צוות “אדום” מומחה בתחום אבטחת מידע, עומד לרשותך בהובלת תהליכים של תכנון ויישום של אבטחת-מידע בארגונים.

בואו לקבל מ”אדום” הצעה משתלמת וחכמה.
צרו קשר לקביעת פגישת יעוץ לא מחייבת וללא כל עלות והתחייבות מצדכם.
שירותי מחשוב לעסקים
תמיכת מחשבים לחברות
תחזוקת מחשבים
תמיכת מחשבים בהשתלטות מרחוק
תמיכת מחשבים - בהשתלטות מרחוק