fbpx לאתר של Ready
מחשוב ענן
להזמין שרותי מחשוב להזמין שרותי מחשוב
ניהול מערכות מידע

גיבוי מערכות מידע


סקר מערכות  |  פיתוח  |  התאוששות מאסון  |  אבטחת מידע  |  ייעוץ  |  תשתיות  |  מיקור חוץ

בשנים האחרונות הופך תחום ההמשכיות העסקית ורציפות המידע רלוונטי וחיוני ביותר. ארגונים רבים נערכים למקרה חירום ומכינים תוכניות לאחסון, גיבוי מקומי וגיבוי באתר חיצוני.

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים נוספים בנושא גיבוי מערכות מידע.

תוכנית התאוששות מאסון

גיבוי מרחוקתוכנית התאוששות מאסון, הינה פוליסת ביטוח חיים עבור הארגון. הארגון חשוף לסכנות ולאירועים, אשר אין באפשרותו למנוע ואין ביכולתו לחזות את גובה וחומרת הפגיעה. מטרתה של תוכנית כזו הינה צמצום הנזק הישיר והעקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה מאירוע שכזה בהתנהלות הארגון ועבודתו השוטפת.

תכנית ה- DRP – Disaster Recovery Program בראש ובראשונה מגדירה תרחישי אסון אפשריים כנגזר מהמיקום הפיסי של הארגון, תחרות, שירותים המסופקים על ידי הארגון, תנאי עבודה, סביבת חוות השרתים בארגון ועוד. כחלק מהניתוח מוגדרת ההסתברות להתרחשות האירוע כפרמטר בסקר סיכונים. לאחר מכן מנותחים התהליכים העסקיים בארגון ומוגדרות דרישות עמידה של מחויבות הארגון לאספקת רמת שרות ללקוחות (לקוחות הם גם משתמשי מערכת מידע בארגון) אותן הארגון מבקש לשמר עבור כל תהליך כנגזרת מהשלכות עסקיות ו/או כלכליות יחסיות לכל תהליך.

מטרת התכנית DRP

כמו כל פוליסה, מטרת התכנית להגדיר את התמהיל הכלכלי הנכון בין החשיפה של הארגון לסיכון במונחים עסקיים או כלכליים, לבין גובה עלות מערכת התאוששות נדרשת (יחס עלות -תועלת) ובכך להגדיר את רמת השרות הנדרש לכל תהליך עסקי בארגון ואופן אבטחת קיומו.

מטרת תכנית ה- DRP היא לייצר תהליכי עבודה ופעולות מוגדרות מראש שיקטינו את הצורך בקבלת החלטות במהלך תהליך ההתאוששות. תוכנית זו הינה מרכיב חיוני בכל תוכנית להמשכיות עסקית.

צוות אדום ילווה ויסייע לארגונך בהובלת תהליך מובנה להכנת תוכנית התאוששות מאסון שיכלול נושאים כגון:

  • תכנון מערכי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון DRP
  • תכנון ארכיטקטורת אחסון וניהול אחסון משולב.
  • ניהול תוכנות ומערכי גיבוי מתקדמים.
  • קביעת מדיניות הארגון למניעת אסון מידע.
  • בקרה על מימוש מדיניות גיבוי המידע בארגון.

בואו לקבל מ”אדום”  הצעה משתלמת וחכמה. 

צרו קשר לקביעת פגישת יעוץ לא מחייבת וללא כל עלות והתחייבות מצדכם.

 

שירותי מחשוב לעסקים
תמיכת מחשבים לחברות
תחזוקת מחשבים
תמיכת מחשבים בהשתלטות מרחוק
תמיכת מחשבים - בהשתלטות מרחוק