מעבר לענן

פרסומים מקצועיים והודעות בנושא מעבר לענן

שירותי מחשוב לעסקים
שירותי מחשוב

ענן ככלי לשינוי ארגוני

שירותי מחשוב | מחשוב ענן | תמיכה | ניהול מערכות מידע | ERP | פתרונות מחשוב

השפעתו של מחשוב ענן יכולה להיות מרחיקת לכת הרבה יותר מאשר שדרוג ביכולות הזמינות והנגישות של מידע בארגון. למעשה, מעבר לענן יכול לסייע לארגון לבצע מהלכים משמעותיים של שינוי ארגוני ולתמוך בפיתוח שווקים חדשים, להתרחב גיאוגרפית או לפתח שירותים שלא נתנו על ידי החברה בעבר. האפשרות להעביר מידע, לשלוף מידע, להתחבר בקלות ומכל מקום ולתקשר […]