פריסת עמוד

פרסומים מקצועיים והודעות בנושא פריסת עמוד

שירותי מחשוב לעסקים
שירותי מחשוב

אקסל 2007: תצוגת פריסת עמוד

שירותי מחשוב | מחשוב ענן | תמיכה | ניהול מערכות מידע | ERP | פתרונות מחשוב

ניתן להציג את גיליון העבודה באקסל 2007 בתצוגת פריסת עמוד המתאימה להדפסה. פריסת העמודים תתבצע בהתאם להגדרות ההדפסה. תצוגה זו היא שילוב של תצוגת הצג לפני הדפסה והגדרות עמוד וכוללת גם את סרגלי העמוד (בדומה לתצוגת דפים ב- Word).