Invalid Boot.ini

פרסומים מקצועיים והודעות בנושא Invalid Boot.ini

שירותי מחשוב לעסקים
שירותי מחשוב

הבעיה: לא ניתן לאתחל את ווינדוס – Invalid Boot.ini

שירותי מחשוב | מחשוב ענן | תמיכה | ניהול מערכות מידע | ERP | פתרונות מחשוב

כדי לפתור את הבעיה, הפעל את המחשב באמצעות תקליטור Windows XP, הפעל את ‘מסוף השחזור’ של Windows והשתמש בכלי Bootcfg.exe כדי לבנות מחדש את הקובץ Boot.ini. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות: הגדר את המחשב כך שהפעלתו תתבצע מכונן התקליטורים או ה-DVD הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD ולאחר […]