poer point 2007

פרסומים מקצועיים והודעות בנושא poer point 2007

שירותי מחשוב לעסקים
שירותי מחשוב

השימוש בסרגל כלים מצומצם ב- Office 2007

שירותי מחשוב | מחשוב ענן | תמיכה | ניהול מערכות מידע | ERP | פתרונות מחשוב

הממשק החדש של אופיס 2007 מבוסס בעיקרו על רצועת כלים המכילה לחצנים שונים. רצועת הכלים מחליפה את התפריטים וסרגלי הכלים מהגרסאות הקודמות של אופיס.  פעולות בסיסיות של עיצוב שהיו בעבר בסרגל כלים “עיצוב” עברו ארגון מחדש בכרטיסיית “בית”, כך שצורת העבודה בממשק החדש כוללת יתרונות רבים. עם זאת, קיים חסרון קטן בממשק החדש – אם […]