fbpx לאתר של Ready
מחשוב ענן
להזמין שרותי מחשוב להזמין שרותי מחשוב
פתרונות מחשוב, שירותי ענן לעסקים

ניהול מערכות מידע במיקור חוץ


Share Point  |  גיבוי ענן  |  שיתוף קבצים  |  Exchange  |  ענן לעסקים  |  מיקור חוץ  |  ERP

ניהול מערכות מידע“אדום” מציעה לך לחשוב מחוץ לקופסה ולהוציא את ניהול מערכות המידע החוצה, אלינו – בין אם אין לך תקציב או נפח פעילות המצדיק משרה מלאה של מנהל מערכות המחשוב בארגון, ובין אם יש לך מנהל מערכות מידע אשר זקוק לתמיכה מקצועית ולגיבוי שוטף.

שירותי מחשוב במיקור חוץ >>

ניהול טכנולוגיות המידע הוא תפקיד בעל חשיבות הולכת וגדלה בארגון. לא קל לתת את כל שירותי המחשוב, להם מצפים המשתמשים וכן לעמוד בציפיות ההנהלה מבחינת תקציבים, יעדים ולו”ז. חברת אדום מציעה מתן השירותים הנדרשים לפי תפוקות ובהתאם לצרכי הארגון שלך.

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים נוספים בנושא ניהול מערכות מידע.

להלן מספר יעדים כלליים שהגדרנו לעצמנו במתן שרות ייחודי זה:

 • קבלת אחריות מלאה מקצה לקצה (End-to-End) לתפעול ותחזוקת מערך המחשוב בחברתכם.
 • מתן שירותים לפי משימות / פרויקטים, תוך עמידה ברמת השירות הנדרשת.
 • קבלת אחריות כוללת לרמת השירות כולל לשירותים שבאחריות ספקי משנה.
 • מתן יעוץ מקצועי שוטף בכל הנושאים הקשורים באופן ישיר ועקיף לתחום מערכות המידע.

תמצית היתרונות עבור הלקוח

 • השרות משלב פתרון Outsourcing יחד עם היתרונות של קבלת שירות מגוף ותיק ובעל ניסיון ולא מאנשים בודדים. משמעות דברים אלה מקבלת מישנה תוקף אל מול ניהול עובדים, שמירת עובדים, התמודדות עם יציאת עובדים למילואים/חופשות/מחלה (גיבוי) וכן שימור ידע לאורך שנים, עם עקומת למידה מינימאלית כתוצאה מתנועה של עובדים.
 • ניהול כולל של תחום מערכות מידע באמצעות מומחי אדום מאפשר חיסכון במומחים מטעמכם, מאפשר לבצע אופטימיזציה של המשאבים הגורמים באופן ישיר לחיסכון בעלויות, חיסכון בהוצאות, וכן טיפול ישיר ע”י מומחים מן השורה הראשונה מרגע היווצרות תקלה ועד תיקונה.
 • ביישום השירות מושם דגש מיוחד על נושא אבטחת מידע.
 • נושא גיבוי המידע מקבל תשומת לב מיוחדת, לאור חשיבות הנושא לכל עסק ועסק.
 • השירות מבוסס אמנת שירות SLA, עובדה המאפשרת קבלת תפוקות בלא תלות ברמת המשאבים הנדרשים.
 • מחיר השירות הנו קבוע וברור, קל לתכנן לפיו תקציב רב-שנתי לניהול ותפעול מערך השירות.
 • מנהל מערכות מידע (עובד אדום) יהווה נקודת קשר יחידה  ((Single Point Of Contact לטיפול במגוון המרכיבים הנכללים בחוזה השרות כולל ניהול ספקי צד ג’ אם קיימים והוא יפעיל את המשאבים הרלוונטיים בתוך חברת אדום.
שירותי מחשוב לעסקים
תמיכת מחשבים לחברות
תחזוקת מחשבים
תמיכת מחשבים בהשתלטות מרחוק
תמיכת מחשבים - בהשתלטות מרחוק